Få rådgivende samtale kombineret med spirituel rådgivning.

Jeg har i mange år i det små udbudt clairvoyante læsninger, hvor jeg bruger min intuition til at rådgive og hjælpe mennesker med at sætte ord på udfordringer og blive mere klar over, hvad der er deres forhindring lige nu og hvad de har brug for, for at tage det næste positive skridt på deres vej.

Jeg har forskellige typer af sessioner af forskellig varighed, priser og indhold, som du kan læse om herunder.

“Session type 1”

30 minutter online eller telefon med 2-3 konkrete spørgsmål til 300 kr.

Sessionen foregår online. Du kan både stille spørgsmål om dig selv eller dit barn. Send gerne dit spørgsmål på forhånd, da jeg så har tid til at gå ind i det i den meditation og bøn, jeg foretager inden vores session. For at booke klik her. Husk at vælge Session type 1.

“Session type 2”

55 minutter samtale med klarsyns feedback og støtte til at du kan navigere i samtalen og dine udfordringer (online eller fysisk fremmøde) 600 kr.

Vi mødes enten fysisk i min klinik eller online.

Vi har en samtale, hvor især du fortæller om, hvad din udfordringer er lige nu, hvor du gerne vil hen, hvad du oplever som dine forhindringer og ikke mindst hvad du ønsker at tage med dig fra vores session.

Igennem samtalen sanser jeg, hvor der er behov for at spørge mere ind eller komme med inputs til din situation og dine tanker. Jeg guider dig i samtalen til at navigere i dine egne tanker og sansninger. Det kan ofte være svært at navigere i sine egne sansninger, fordi personlige traumer og stress slører din egen styrke og dit eget klarsyn.

Jeg vil, hvis du ønsker det gennem samtalen ind imellem – af flere gange – gå lidt i mig selv og lukke øjne og være stille et øjeblik og herefter fortælle de ting, der viser sig for mig og de ting jeg sanser. Herefter fortsætter vi samtalen, indtil jeg igen får et nyt input.

For disse sessioner tager jeg 600 kr.

I anledning af den nye type sessioner får du dog 10 % rabat hvis booker en session, som afholdes i marts eller april 2023. Er du interesseret i en session, der vedrører dit barn, så læs videre efter nedenstående booking informationer. For at booke klik her. Husk at vælge Session type 2.

Session type 3”

55 minutter klarsyn med 3-7 konkrete spørgsmål, 700 kr.

Denne session kan både være online eller ved fysisk fremmøde. Du kan både stille spørgsmål vedrørende dig selv eller dit barn. Proceduren er ligesom Session type 1, bortset fra at der er plads til flere spørgsmål eller til at vi komme mere i dybden med spørgsmålene. For at booke klik her. Husk at vælge Session type 3.

“Session type 4”

3-delt session. Først 15-30 minutters samtale. 2-3 timer hvor jeg stiller ind alene og skriver svar ned. 60 minutters samtale 1.800 kr.

Dette er en meget dybdegående session, men også meget tidskrævende. Vi har en indledende samtale online eller i telefon. Jeg skal her helst se en billede af dig eller have dig på videokald, hvor vi så hurtigt så muligt får talt om, hvad du ønsker svar på. Herefter mediterer og beder jeg og kan i den forbindelse meget uforstyrret få svarene ind, som jeg skriver ned i en sammenhængende tekst. At jeg tuner mig ind helt uforstyrret, gør det muligt, at jeg er sikker på, jeg får alle detaljer med, som jeg får ind. Jeg får også det væsentlige med, i de øvrige sessioner, men der er potentiale for at komme mere i dybden ved denne type session.

Egentlig har jeg overvejet ikke mere at uddybe denne meget langvarige type session, da den er meget energi- og tidskrævende. Omvendt er klienter altid meget glade for denne session, så i stedet har jeg valgt at sætte prisen op, hvis man ønsker denne type. For at booke klik her. Husk at vælge Session type 4.

Særligt om børnekonsultationer

Hvis du ønsker at sessioner handler om dit barn skal du gøre opmærksom på dette, når du booker. Du skal ligeledes gøre opmærksom på, om dit barn vil være tilstede eller overhører sessionen, samt den nuværende alder på barnet. Hvis barnet er over 12 år foretrækker jeg at du har bedt dit barn om mundtligt samtykke, med mindre der er særlige omstændigheder. Er dit barn over 18, ser jeg gerne at du har et skriftligt samtykke fra dit barn til at vi laver en session om barnet.

Mange børn har svært ved at sætte ord på, hvad deres problemer skyldes. Enten fordi de ikke ved det, eller fordi de har svært ved at forklare det på en måde så voksne forstår det. Ikke desto mindre er der ALTID en rigtig god grund til alt dit barn gør og føler. Ubehagelige oplevelser, egne eller forældrenes følelser kan komme til udtryk på mange måde i barnet – kan være svære følelser, ubalancerede følelser og reaktioner, manglende glæde eller energi, tics, fysiske udfordringer.

Et barn har aldrig bare en “underlig adfærd” eller “skavank”. Der er altid en god grund. Jeg hjælper mennesker med at finde nøglen til at navigere i de udfordringer de står i lige nu, så det bliver nemmere at finde en løsning og komme videre.

Mine konsultationer er for at hjælpe børnene, men det er forældrene, der deltager i sessionen. På den måde undgår barnet at skulle involveres, hvilket især er en fordel, for et yngre barn eller et ældre barn med særlige udfordringer, som gør det har svært ved at kommunikere.

Jeg stiller kun ind på dine egne børn. Er de over 12 år skal børnene give dig samtykke til konsultationen. Og er barnet over 18 vil jeg gerne bede om skriftligt samtykke fra barnet. Barnet kan evt. skrive en besked til mig, eller du kan tage et billede af samtykkeerklæring, som I selv udfærdiger.
Jeg har ingen mulighed for at kontrollere dette, men kan kun kraftigt opfordre til dette og stole på at dette bliver gjort. Afhængigt af dit barns personlighed vil jeg også opfordre til at fortælle/bede barnet om samtykke, selvom det er yngre, hvis du føler det ville være rart for barnet og hvis du fornemmer barnet kunne føle sig grænseoverskredet, hvis det ikke er blevet spurgt. Det er noget du som forælder bedst kan vurdere, om dit barn har brug for. Jeg stoler på, du har styr på dette inden samtalen.

Hvad du kan forvente:

  • Jeg kan generelt ikke styre, hvad der kommer igennem
  • Jeg stoler dog på, at der kun kommer det igennem, som er til gavn for dig og dit barn
  • Børns problemer hænger meget ofte sammen med ting, som forældrene bærer på, så forbered dig på, at det kan komme til at handle om andre end dit barn, selvom det stadig er dit barn det handler om, så er det der hjælper dit barn måske relateret til dig eller den anden forælder.

Bedste hilsner

Mama Løvehjerte – Lizandra

Klik på billedet eller HER.